YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
89zk. / Abendua 2020

 
separador de noticias

Arartekoaren gomendio orokorra, administrazio publikoetan herritarrentzako arreta indartu beharraz

Pandemiaren ondorioak oso larriak izan daitezke, batez ere talderik kalteberenentzat. Horregatik, Arartekoak ebaluatu nahi izan du herritarrentzako arretaren eta arreta telematikoaren zer alderdi izan diren ahulenak hilabeteotan, eta horiek zuzentzeko zer neurri proposa daitezkeen epe laburrean.

GOMENDIO OROKORRA

separador de noticias

Arartekoaren gomendioari jarraiki, Arabako Foru Aldundiak kirol federazioak kontrolatzeko neurriak hartuko ditu, tratu desberdintasunak saihesteko ume adoptatuen arteko lizentziak izapidetzean

Ume adoptatu baten amak diskriminatzailea iruditzen zitzaion egoera azaldu zion Arartekoari, izan ere, bere semeak adopzio bidez Espainiar nazionalitatea izan arren, atzerrian jaioa zenez gero, gainontzeko haurrek ez bezalako berariazko agiriak aurkeztu behar izan zituen Arabako Futbol Federazioan federatzeko.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Arartekoak Hezkuntza Sailari eskatu dio iker dezala zergatik iritsi zen datu pertsonalak zituen idazki bat garatutako administrazio-prozedurarekin zerikusirik ez zuten pertsona batzuen eskuetara

Arartekoak informazioa galdegin zion Hezkuntza Sailari, jakin nahi baitzuen, besteak beste, zer ibilbide izan zuen Langileak Kudeatzeko zuzendariak Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzara bidalitako idazkiak. Egindako gestio guztien ondoren, Arartekoak oraindik ere ez daki zein izan zen idazkiaren ibilbide osoa eta zehatza, nortzuek eskuratu zuten edo zein euskarritan igorri zen organo batetik bestera.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta, Arartekoaren erakunde-adierazpena

Egun horretan, pandemiak larriagotu duen egoera horretaz ohartarazi zuen Arartekoak. Egoera horri aurre egiteko, neurri sendoagoak behar dira, balizko biktimak gaitz horretatik babesteko, batez ere kalteberenak, beraien egoera ekonomiko, sozial edo kulturalak edo beraien adin handiak baldintzatuta daudenak.

ERAKUNDE-ADIERAZPENA

separador de noticias

Nahi gabeko bakardadea. Politika publikoen ereduak eta herritarren konpromisoa

Arartekoak argitalpen batean bildu ditu irailean egin zen EHUren XXXIX. Uda Ikastaroko ponentziak eta materialak. Bertan aztertu ziren bakarrik dauden pertsonak babesteko, zaintzeko eta haiek parte hartzeko sare bat sortzen laguntzen duten tresnak, jarduera egokiak eta ekimen sozial eta komunitarioak.

ARGITALPENA

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 89 / Diciembre 2020

 
separador de noticias

Recomendación general del Ararteko sobre la necesidad de reforzar la atención ciudadana en las administraciones públicas

Las consecuencias de la pandemia pueden ser muy graves, sobre todo, para los colectivos más vulnerables. Por ello el Ararteko ha querido evaluar qué aspectos de la atención ciudadana y telemática han mostrado mayores debilidades en estos meses y cuáles serían las medidas correctoras pueden plantearse a corto plazo.

RECOMENDACIÓN GENERAL

separador de noticias

Siguiendo una recomendación del Ararteko la Diputación alavesa adoptará medidas de control de las federaciones deportivas para evitar diferencias de trato en la tramitación de licencias entre menores que han sido adoptados

Una ciudadana, madre de un niño adoptado, planteó al Ararteko una situación que consideraba discriminatoria ya que su hijo, a pesar de tener la nacionalidad española por adopción, al haber nacido en el extranjero, tuvo que presentar documentación específica distinta a la del resto de niños para federarse en la Federación Alavesa de Fútbol.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ararteko pide al Departamento de Educación que investigue las causas por las que un escrito que contenía datos personales terminó en poder de personas ajenas al procedimiento administrativo desarrollado

Solicitamos información al Departamento para saber cuál había sido el recorrido del escrito que el director de Gestión de Personal remitió a la Delegación de Bizkaia. Después de todas las gestiones realizadas, el Ararteko continúa ignorando el recorrido completo y detallado del escrito, quiénes fueron las personas que a él tuvieron acceso, o los soportes en los que fue enviado de un órgano a otro.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Declaración institucional del Ararteko con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres

En este día, el Ararteko alertó sobre una realidad agravada por la situación de pandemia, que exige medidas más contundentes para la protección de las potenciales víctimas de esta lacra, muy especialmente para aquellas que parten de una situación de mayor vulnerabilidad, condicionada por su situación económica, social, cultural, o por su avanzada edad.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

separador de noticias

La soledad no buscada. Modelos de políticas públicas y compromiso de la ciudadanía

El Ararteko ha recogido en una publicación las ponencias y materiales del XXXIX Curso de Verano celebrado en septiembre en Donostia-San Sebastián. En él se analizaron el conjunto de herramientas, buenas prácticas e iniciativas sociales y comunitarias que contribuyen a crear una red de apoyo, cuidado y participación de quienes se encuentran en situación de soledad.

PUBLICACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus