YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
88zk. / Azaroa 2020

 
separador de noticias

Arartekoa Euskaraldian parte hartzen ari da eta hizkuntza-eskubideak pandemia garaian zein garrantzitsuak diren ohartarazi du

Euskaraldiaren helburu nagusia euskararen erabilera areagotzea da, herritarren hizkuntza-ohiturak aldatuz. Arartekoa aktiboki parte hartzen ari da edizio berri honetan eta, gainera, bere kezka agertu nahi du pandemia garaian, zerbitzu publiko batzuetan, euskaraz artatua izateko eskubidea urratzen ari delako.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Etxebizitza Sailak Arartekoaren gomendio bat onartu du eta baliogabetu egin du genero-indarkeriaren biktima bat Etxebiden inskribatzeko ukapena

Kexagilea genero-indarkeriaren biktima zen eta indarrean zegoen babes-agindu bat zeukan, bere bikote ohiari bien etxebizitzan bizitzea galarazten ziona. Hala ere, hura etxebizitzara itzuli zen eta, eraso berriak saihesteko, emakumeak etxebizitza merkatu librean alokatzea erabaki zuen. Behin baino gehiagotan eskatu zuen Etxebiden inskriba zezaten, baina Etxebizitza Sailaren Bizkaiko lurralde ordezkariak ez zuen onartu, eskaera egin aurreko bi urteetan etxebizitzarik ez izateko baldintza ez betetzeagatik.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Arartekoaren Politika

Oraintsu onartutako tresna horrek erakunde barruan gauzatzen du Arartekoak umeen eta nerabeen eskubideak sustatu eta babesteko hartu zuen konpromisoa, eta, zehazkiago, horiek edonolako tratu txarretik edo abusutik babesteko eskubidea. Horretarako, jarduera batzuk ezarri dira, bai prebentzio arloan, bai erantzun sistematiko, bizkor eta eraginkorra ematearen arloan, tratu txar edo desegokia ematen ari delako susmoa edo zalantza dagoenean.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Arartekoak eskatu du berriz azter dadila DSBEa jasotzeko eskaera bat ukatzeko erabakia, eta berma dadila adingabearen interes gorena lehenetsiko dela

Amarekin bizi zen adin txikiko bat haurdun geratu zen, 21 urteko gazte batekin zeukan harreman informal baten ondorioz. Alaba haurdun zegoela jakin zuenean, amak Lanbideri jakinarazi zion, baita haurra jaio zenean ere. Lanbidek berriz aztertu zuen DSBEaren espedientea, izan ere, bere iritziz, bizikidetza-unitatearen osaeran aurrez egindako aldaketa bat jakinarazi ez zelako zantzuak zeuden, eta ukatu egin zuen eskaera.

EBAZPENA

separador de noticias

Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 70. urtemuga

1950eko azaroaren 4an, Europako 12 herrialdek Giza Eskubideen Europako Hitzarmena sinatu zuten, Erroman. 70 urte hauetan barrena, Europako ia estatu guztiek egin dute bat hitzarmen horrekin. Hitzarmenean 13 giza eskubideren zerrenda ezarri zen, herrialdeek horiek betetzeko konpromisoa, betetzen zirela ikuskatzeko Batzorde bat eta Auzitegi bat.

INFORMAZIO GEHIAGO

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 88 / Noviembre 2020

 
separador de noticias

El Ararteko participa en Euskaraldia y llama la atención sobre la importancia de los derechos lingüísticos en tiempos de pandemia

El principal objetivo de Euskaraldia es aumentar el uso del euskera a través del cambio de hábitos lingüísticos de la ciudadanía. El Ararteko, que participa activamente en esta nueva edición quiere, además, mostrar su preocupación por la vulneración del derecho a ser atendido en euskara en algunos servicios públicos durante la pandemia.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Departamento de Vivienda acepta una recomendación del Ararteko y revoca la denegación de una inscripción en Etxebide a una víctima de violencia de género

Se trata de una mujer víctima de violencia de género con una orden de protección vigente que impedía a su expareja residir en la vivienda de ambos. Sin embargo éste volvió a la vivienda familiar y para evitar nuevas agresiones, la mujer optó por arrendar una vivienda en el mercado libre. Al solicitar, en más de una ocasión, la inscripción en Etxebide el delegado de Vivienda de Bizkaia las denegó “Incumplimiento del requisito de carencia de vivienda en los dos años anteriores a la solicitud.”

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Política de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Ararteko

Este instrumento aprobado recientemente materializa en el interior de la organización el compromiso del Ararteko con la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y, de manera más concreta, con el derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato o abuso. Contempla actuaciones, tanto en el ámbito preventivo como en el de la respuesta sistemática, ágil y eficaz en caso de duda o sospecha de maltrato o trato inadecuado.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ararteko pide revisar la denegación de una solicitud de RGI y garantizar el cumplimiento de la consideración primordial del interés superior del menor

Una ciudadana menor de edad y que vivía con su madre, se quedó embarazada fruto de una relación informal que mantenía con un joven. En el momento en el que la madre de la reclamante supo que ésta estaba embarazada lo comunicó en Lanbide, y también cuando se produjo el nacimiento. Lanbide revisó su expediente de RGI, por entender que existían indicios de que no había comunicado una variación previa en la composición de la unidad de convivencia y denegó la solicitud.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

70 Aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos

El 4 de Noviembre de 1950, 12 países europeos firmaron en Roma el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A lo largo de estos 70 años, casi todos los estados europeos se han sumado al acuerdo, que estableció un listado de 13 derechos humanos, el compromiso de los países para respetarlos, una Comisión para supervisar el cumplimiento y un Tribunal.

MÁS INFORMACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus