YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
87zk. / Urria 2020

 
separador de noticias

Arartekoak antolatutako ikastaroa: nahi gabeko bakardadea

EHUren XXXIX. edizioko uda ikastaroen barruan, Arartekoak ikastaro bat egin zuen Donostian, izenburu honekin: “Nahi gabeko bakardadea. Politika publikoen ereduak eta herritarren konpromisoa”. Han aztertu ziren egoera horretan daudenak babesteko, zaintzeko eta haiek parte hartzeko sare bat sortzen laguntzen duten tresnak, jarduera egokiak eta ekimen sozial eta komunitarioak, gure gizarteko pertsonen arteko harremana hobetzeko.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Arartekoak Etxebizitza Sailari eskatu dio bere gain har dezala jabeen komunitate baten lehendakaritza, txanden arabera hala egokitzen zaionean

Herritar batek salaketa egin eta kasua aztertu ondoren, Arartekoaren iritziz, ez dago inolako lege-aurreikuspenik Etxebizitza Sailari, egoki deritzon moduan, jabeen komunitateko lehendakaritza hartzea eragozten dionik. Horregatik, Jabetza Horizontalari buruzko Legetik eratorritako betebeharrak bete ditzan gomendatu dio.

EBAZPENA

separador de noticias

Gasteizko Udalari gomendatu genion indarrik gabe utz dezala gidari bati kontrako noranzkoan zirkulatzeagatik jarri zion isuna

Kexagilea bere ibilbidetik desbideratu zuten, lasterketa bat egiten ari zelako, eta beste bide batzuetatik gidatu zuten, batzuetan Udaltzaingoak eta beste batzuetan lasterketa zaintzen ari ziren zerbitzuek. Haien jarraibideei jarraiki, une jakin batean, bide batean hamabi auto –besteak beste, berea eta hainbat moto ilaran zirkulatzen ari ziren, kontrako noranzkoan.

EBAZPENA

separador de noticias

Arartekoak eskatu du berriz azter dadila etxebizitza birkokatzeko eskaera bat, etxebizitza horrek gehiegizko okupazioa duelakoan

Nahiz eta bizikidetza-unitatea hiru lagunek osatu –kexagileak, haren emazteak eta alaba adin txikikoak , etxebizitzak logela bakarra du eta egongela-sukaldea-jantokia den beste leku bat. Alokabidek ez zuen eskaera onartu, izan ere, bere ustez, etxebizitzak betetzen du 15m2/laguneko ratioa eta hura esleitu zenetik ez da handitu bizikidetza-unitatea.

EBAZPENA

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 87 / Octubre 2020

 
separador de noticias

Curso organizado por el Ararteko sobre la soledad no buscada

Dentro de la XXXIX edición de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, el Ararteko celebró en Donostia, un curso titulado “La soledad no buscada. Modelos de políticas públicas y compromiso de la ciudadanía”. Se analizaron el conjunto de herramientas, buenas prácticas e iniciativas sociales y comunitarias que contribuyen a crear una red de apoyo, cuidado y participación de quienes se encuentran en dicha situación para mejorar la interconexión de las personas en nuestra sociedad.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ararteko pide al Departamento de Vivienda que asuma la presidencia de una comunidad de propietarios y propietarias cuando por turno le corresponda

Tras la denuncia de un ciudadano y analizar el caso, el Ararteko considera que no hay ninguna previsión legal que impida al Departamento de Vivienda asumir, de la forma que estime oportuna, la presidencia de la comunidad de propietarios y propietarias y por ello le recomienda que ejerza las obligaciones derivadas de la Ley sobre Propiedad Horizontal.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

Recomendamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que deje sin efecto una sanción impuesta a una conductora por circular en sentido contrario

La reclamante fue desviada de su itinerario a causa de la celebración de una carrera, y redirigida, unas veces por la Policía Local y otras por los servicios de vigilancia de la carrera. Siguiendo sus indicaciones, en un momento determinado doce automóviles, entre los que se encontraba el suyo, y varias motos se habían visto circulando en hilera por una vía en dirección prohibida.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

El Ararteko pide revisar la denegación de una solicitud de reubicación de vivienda al considerar que está sobreocupada.

A pesar de que la unidad de convivencia está compuesta por tres personas, el reclamante, su mujer y su hija menor de edad, la vivienda dispone de un sólo dormitorio y otro espacio que es salón- cocina-comedor. Alokabide denegó la solicitud al entender que la vivienda cumple con el ratio de 15m2/ persona y que no ha habido aumento de la unidad de convivencial desde la adjudicación.

RESOLUCIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus