YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
86zk. / Uztaila 2020

 
separador de noticias

Arartekoak antolatutako ikastaroa, nahi gabeko bakardadeaz

EHUren XXXIX. edizioko uda ikastaroen barruan, Arartekoak ikastaro bat antolatu du irailaren 23 eta 24rako, Donostiako Miramar jauregian, izenburu honekin: “Nahi gabeko bakardadea. Politika publikoen ereduak eta herritarren konpromisoa”.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Gizarte-larrialdietarako laguntzen bateragarritasuna diru-sarrerak bermatzeko errenta eten eta iraungitzearekin

Arartekoak arazo larri bat aztertu du gomendio orokor batean, gizartean baztertuta eta kalteberatasun egoeran dauden pertsonei eta familiei eragiten diena. Pertsona horiek prestazio ekonomikoak eskatzen dituzte beren udaleko gizarte-zerbitzuetan, baina haietan adierazten zaie gizarte-larrialdietarako laguntzak (GLL) ukatu egingo zaizkiela

GOMENDIO OROKORRA

separador de noticias

Arartekoa bat dator Ortuellako udalak familia bati etxebizitza bat zuzenean esleitzeko egin duen analisiarekin

Koronabirusaren pandemian murgilduta geundela, Arartekoak jakin zuen familia batek Ortuellako poligono batean aparkatuta zeukan bere jabetzako ibilgailu batean bizi behar izan zuela. Egoera horren aurrean, Arartekoak premiaz laguntza eskatu zion udalari, eta hark jakinarazi zion familia hori ordurako udal etxebizitza batean bizitzen ari zela, alokairu erregimenean, zuzenean esleitu baitzioten etxebizitza.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Etxebizitza Sailak neurriak hartu beharko lituzke banantze-prozesuan dauden bikoteek Etxebiden banaka izena eman ahal izateko

Arartekoaren ustez, sail horrek banakako izen ematea onar lezake aldi baterako, betiere interesdunak harremana desegiteko izapideak hasi dituztela egiaztatzen badu.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Arartekoaren erakunde-adierazpena, LGTBI harrotasunaren eguna dela eta

Ekainaren 28an, Arartekoak bat egiten zuen ospakizun horrekin, gizon-emakumeen aniztasuna errespeta dadin zaintzea garrantzitsua dela aldarrikatzeko beste behin ere, eta LGBTI taldeari babes- eta itxaropen-mezu bat helarazteko.

ERAKUNDE ADIERAZPENA

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 86 / Julio 2020

 
separador de noticias

Curso organizado por el Ararteko sobre la soledad no buscada

Dentro de la XXXIX edición de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, el Ararteko ha organizado para los días 23 y 24 de septiembre en el Palacio Miramar de Donostia/San Sebastián, un curso titulado “La soledad no buscada. Modelos de políticas públicas y compromiso de la ciudadanía”.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Compatibilidad de las ayudas de emergencia social con la suspensión y extinción de la renta de garantía de ingresos

El Ararteko ha elaborado una recomendación de carácter general que analiza un problema grave que afecta a personas y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad social. Son personas que solicitan prestaciones económicas en los servicios sociales de su ayuntamiento y a las que les comunican que las ayudas de emergencia social (AES) serán denegadas.

RECOMENDACIÓN GENERAL

separador de noticias

El Ararteko comparte el análisis realizado por el Ayuntamiento de Ortuella para adjudicar directamente una vivienda en alquiler a una familia

En plena pandemia del coronavirus el Ararteko tuvo conocimiento de la situación que estaba atravesando una familia que se había visto obligada a residir en un vehículo de su propiedad estacionado en un polígono de Ortuella Ante esta situación, el Ararteko solicitó con urgencia la colaboración del ayuntamiento, que informó que la familia ya estaba residiendo en una vivienda municipal en régimen de alquiler, facilitada a través de adjudicación directa.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Departamento de Vivienda debería adoptar medidas para posibilitar la inscripción individual en Etxebide de parejas que están en trámites de separación

El Ararteko cree que el departamento podría admitir la inscripción individual de forma temporal, siempre que la persona interesada acredite que han iniciado los trámites para disolver el vínculo existente.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Declaración institucional del Ararteko con motivo del día del orgullo LGTBI

El 28 de junio, el Ararteko se sumó a esta conmemoración para reivindicar, una vez más, la importancia de velar por el respeto de la diversidad humana y trasladar al colectivo LGBTI un mensaje de apoyo y esperanza.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus