YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
85zk. / Ekaina 2020

 
separador de noticias

Arartekoak aldez aurretik hitzordua eskatzeko sistema berrezarri du, eta aurrez aurre artatzen hasi da berriro

Behin osasun-larrialdiko egoera gaindituta eta segurtasun-neurri guztiak hartuta, Arartekoa aurrez aurre artatzen hasi da berriro bere hiru bulegoetan. Aurrez aurreko arreta hori jasotzeko, ezinbestekoa da aldez aurretik hitzordua eskatzea.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Administrazioek jarraipena eman behar diete itxialdian etxegabeak artatzen egin dituzten ahaleginei

Gomendio orokor batean, Arartekoak euskal administrazio publikoei eskatu die jarrai dezatela itxialdian egin dituzten ahaleginak egiten, eta kalean bizi direnek aurrerantzean ere ostatu egokia eta gizarte-arreta izan ditzatela.

GOMENDIOA

separador de noticias

Eusko Legebiltzarrarentzako 2019ko txostena

Arartekoak erakundearen iazko jarduera biltzen duen txostena argitaratu du. Martxoan, Eusko Legebiltzarrari hori emateko legezko betebeharra bete zuen, baina koronabirusaren pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, ezin izan zen jendaurrean aurkeztu. Txostena interesatzen zaienek horren edukia eskuragarri dute erakundearen web orrian.

EUSKO LEGEBILTZARRARENTZAKO TXOSTENA 2019

separador de noticias

Arartekoaren erakunde-adierazpena, Ingurumenaren Munduko Egunean

Aurtengo ospakizunak helburu jakin bat du: ekintzarako deia egitea, espezieen galera azkarraren eta haien habitatak andeatzearen aurka borrokatzeko. Horren haritik, Arartekoak ohartarazi nahi du lehenbailehen birkokatu behar dugula gizon-emakumeen jarduera, planetan egon daitezkeen espezie guztien eremua berreskuratzeko.

ERAKUNDE-ADIERAZPENA

separador de noticias

Sexu-esplotaziorako pertsonen salerosketa EAEn

Arartekoak sustaturiko ikerlan horretan errealitate hori aztertu da eta hainbat proposamen egin dira salerosketaren biktimen egoera hobetzeko. Proposamen horien artean aipagarriak dira legezko babesari, poliziaren ikerketari eta zigortzeko prozedurari dagozkienak.

ARGITALPENA

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 85 / Junio 2020

 
separador de noticias

El Ararteko restablece el sistema de reserva de cita previa y reanuda la atención presencial

Una vez levantada la situación de emergencia sanitaria, y adoptadas todas las medidas de seguridad, el Ararteko ha reanudado la atención presencial en sus tres oficinas. Para acceder a esa atención presencial es imprescindible solicitar cita previamente.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Las administraciones deben continuar con los esfuerzos realizados durante el confinamiento en la atención a las personas que viven en la calle

En una recomendación general, el Ararteko ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas vascas para que continúen con los esfuerzos realizados durante el periodo de confinamiento y que las personas que viven en la calle sigan disponiendo de un alojamiento adecuado y de una atención social.

RECOMENDACIÓN

separador de noticias

Informe al Parlamento Vasco 2019

El Ararteko ha hecho público el informe que recoge la actividad de la institución a lo largo del pasado año. En marzo cumplió con la obligación legal de entregarlo al Parlamento Vasco, pero la situación derivada de la pandemia de coronavirus impidió su presentación pública. Todas las personas interesadas pueden ya acceder al contenido del informe en la página web de la institución.

INFORME AL PARLAMENTO VASCO 2019

separador de noticias

Declaración institucional del Ararteko en el Día Mundial del Medio Ambiente

La celebración de este año tiene como objeto una llamada urgente a la acción para combatir la acelerada pérdida de especies y la degradación de sus hábitats. En este sentido, el Ararteko quiere llamar la atención sobre el hecho de que necesitamos, cuanto antes, resituar la actividad humana para recuperar el espacio de todas las especies posibles en el planeta.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

separador de noticias

La trata de personas con fines de explotación sexual en la CAPV

En este trabajo de investigación promovido por el Ararteko se analiza esta realidad y se formulan propuestas para mejorar la situación de las víctimas de trata. Entre ellas destacan las referidas a la protección legal, la investigación policial y el procedimiento penal.

PUBLICACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus