YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
82zk. / Otsaila 2020

 
separador de noticias

Ofiziozko jarduera bat bukatu da prestazio batzuk erreklamatzeko prozeduretan Lanbidek ebazpenak jakinarazteari buruzkoa

Arartekoaren ustez, araudian ez dago ezarrita bat-bateko helbide-aldaketak jakinarazi behar direnik Lanbiderekin harreman juridikoa amaitu ondoren. Era berean, gure iritzian, Lanbidek ez zituen burutu behar bezalako jarduera bermatzaileak bere ustez betebehar bat den hori gogorarazteko.

EBAZPENA

separador de noticias

Baliogabetu egin dute herritar bati jarritako isuna. Hark desgaituentzako txartela zeukan arren, isuna ipini zioten legezko neurriak betetzen ez zituen erreserbatutako plaza batean aparkatzeagatik

Udaltzainaren salaketan zehaztu zenez, ibilgailua aparkalekuaren mugetatik kanpo aparkatuta zegoen eta pasadizoa oztopatzen zien ibilgailu handiei. Kexagileak onartu zuen bere ibilgailua erreserbatutako plazaren mugetatik kanpo aparkatuta zegoela, baina, hori justifikatzeko, adierazi zuen plaza hark ez zeuzkala legean ezarritako neurriak.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Arartekoak esku hartu ondoren, Lanbidek baliogabetu egin du herritar bati prestazio batzuk erreklamatzeko erabakia

Arartekoaren ustez, herritarrak aurkeztutako agiriek egiaztatu zuten betetzen zuela benetako bizilekuaren baldintza. Gainera, prozedura iraungita zegoen, eta erreklamatutako kopuruak, preskribituta.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Arartekoak bere jarduna amaitu du Bidean zentroaren funtzionamendu txarrari buruzko kexei lotuta. Zentro hori indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei

Arartekoak hauteman du Bidean zentroaren funtzionamenduko zenbait alderdi hobetu beharra dagoela, batez ere Gipuzkoako Foru Aldundiak 2018an abiarazitako ekintzen ondoriozko berrikuntzen aurretikoak, bai arreta-ereduari dagokionez, bai baliabide hori zegoen espazioari dagokionez.

EBAZPENA

separador de noticias

Bilboko udala azokak eta azoka txikiak egiteko baimena eskuratzeko prozedura legeriara nola egokitu aztertzen ari da

legeriara nola egokitu aztertzen ari da Udal teknikariak Arartekoak egindako gomendioei buruz hausnartzen ari dira, gomendio horiei ahalik eta azkarren erantzun ahal izateko.

INFORMAZIO GEHIAGO

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 82 / Febrero 2020

 
separador de noticias

Concluye una actuación de oficio sobre la notificación de las resoluciones de Lanbide en los procedimientos de reclamación de algunas prestaciones

A juicio del Ararteko, la obligación de comunicar cambios de domicilio con carácter sobrevenido al finalizar su relación jurídica con Lanbide no está prevista en la normativa. Consideramos que tampoco Lanbide había llevado a cabo actuaciones suficientemente garantistas dirigidas a recordar lo que, a su juicio, es una obligación.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

Anulan una sanción a un ciudadano, titular de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, impuesta por aparcar en una plaza reservada que no cumplía con las medidas legales

En la denuncia del agente de la Policía Local se concretaba que el vehículo estaba aparcado fuera de los límites de estacionamiento y que dificultaba el paso de vehículos de gran tamaño. El reclamante reconocía que su vehículo sobresalía de los límites de la plaza reservada, pero lo justificaba señalando que fue debido a que la plaza no cumplía con las medidas legales.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Tras la intervención del Ararteko Lanbide anula el acuerdo por el que reclamaba a un ciudadano el reintegro de unas prestaciones

En opinión de Ararteko, la documentación presentada por el ciudadano acreditaba que cumplía el requisito de residencia efectiva. Además, el procedimiento había caducado y las cantidades reclamadas estaban prescritas

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ararteko concluye su actuación en relación con las quejas relativas al mal funcionamiento del centro Bidean, destinado a la acogida de mujeres víctimas de violencia machista

El Ararteko ha detectado aspectos de mejora en el funcionamiento del centro Bidean, en especial antes de su renovación a partir de las acciones emprendidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2018, tanto por lo que se refiere al modelo de atención, como al espacio en que se ubicaba dicho recurso.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

El Ayuntamiento de Bilbao estudia cómo adecuar a la legalidad el procedimiento de autorización para la celebración de ferias y mercadillos

Los técnicos municipales están llevando a cabo un proceso de reflexión respecto a las recomendaciones realizadas por el Ararteko con objeto de poder dar una respuesta a las mismas a la mayor brevedad posible.

MÁS INFORMACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus