YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
81zk. / Abendua 2019

 
separador de noticias

EAEn bitartekotza egiteari buruzko txosten berezia

Bitartekotza gizarte gatazkak kudeatu eta ebazteko sistema eraginkor, partizipatibo eta baketzaile gisa ulertuta, Arartekoak, txosten honen bidez, erantzuna eman nahi die hainbat gairi: mota horretako zein mekanismo eta baliabide dauden Euskadin, zeintzuk diren horiek sustatu eta sendotzeko jarraitzen diren politikak edo zein ekarpen egin duten orain arteko esperientziek.

TXOSTEN BEREZIA

separador de noticias

Ararteko erakundearen 30. urteurrena

Arartekoaren 30. Urteurrena dela eta, erakundeak ekitaldi bat egin zuen Gasteizen, eta bertan izan ziren ararteko ohiak, hainbat agintari, eta hainbat eremutako gizarte erakundeetako ordezkariak. Gizarte erakundeek protagonismo garrantzitsua izan zuten, gure gizarteko funtsezko pieza bat direlako eta herritarren arazo errealak identifikatzen laguntzen dutelako.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Haurrek Parte Hartzeko Kontseiluen I. topaketa autonomikoa

Arartekoko nerabeen kontseiluko neska-mutilek UNICEFen EAEko Komiteak eta Gasteizko Udalak antolatutako foro honetan parte hartu zuten. Topaketa honen asmoa da ume eta nerabeen ahotsa modu zuzenean entzutea. Hala, hainbat udalerritako parte-hartze kontseilu bakoitzeko ordezkaritza bana egon zen.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Bilboko Udalari gomendatzen diogu legeari egokitzeko feriak eta azokak egiteko baimenen prozedura

Arartekoak gomendio hori eman zuen herritar batek kexa aurkeztu zuelako erakunde honetan, esanez ez zegoela ados Bilboko Udalak bidali zion jakinarazpenarekin. Hain zuzen ere, urtean zehar udalerrian egiten diren azoketan espazio publikoa okupatzeko eta ekoizleak hautatzeko baimenak zituen hizpide komunikazio horrek.

GOMENDIOA

separador de noticias

Arartekoak esku hartu ostean, Zarauzko Udalak TAOren bereizgarririk gabe aparkatzeagatik oker ezarritako zehapen bat baliogabetu zuen

Guadalajarako udalerri batean bizi da interesduna, eta jarritako zigorrarekin bat ez datorrela adierazi zuen, bere ibilgailua ez baita inoiz Zarautzen egon eta ez baitu Euskal Autonomia Erkidegoan zirkulatu. Kexagilearen aburuz, bere ibilgailua salatu zuen TAOko zaintzaileak akats egin zuen araua hautsi zuen ibilgailuaren matrikula salaketa horretan jartzean; izan ere, dokumentu horretan jasota utzi zuen ibilgailuaren kolorea ere ez zetorren bat kexagilearen ibilgailuarenarekin.

INFORMAZIO GEHIAGO

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 81 / Diciembre 2019

 
separador de noticias

Informe extraordinario La praxis de la mediación en la CAPV

Entendiendo la mediación como un sistema eficaz para la gestión y resolución de los conflictos sociales, participativo y pacificador, con este informe el Ararteko trata de dar respuesta a cuestiones como qué mecanismos y recursos de este tipo existen en Euskadi, qué políticas se siguen para su promoción y consolidación o qué han aportado las experiencias existentes.

INFORME EXTRAORDINARIO

separador de noticias

30 aniversario de la institución del Ararteko

Con motivo del 30 aniversario del Ararteko, la institución celebró un acto en Vitoria-Gasteiz, al que asistieron los exarartekos, numerosas autoridades y representantes de organizaciones sociales de distintos ámbitos. Las organizaciones sociales tuvieron un protagonismo importante, ya que son una pieza fundamental de nuestra sociedad y ayudan a identificar los problemas reales de la ciudadanía.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

I Encuentro autonómico de Consejos de Participación infantil

Chicos y chicas del Consejo de adolescentes del Ararteko participaron en este foro organizado por UNICEF Comité País Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Este encuentro pretende que la voz de niños, niñas y adolescentes se oiga de manera directa con la presencia de una representación de cada Consejo de Participación Infantil de diferentes localidades.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Recomendamos al Ayuntamiento de Bilbao que adecúe a la legalidad el procedimiento de autorización para la celebración de ferias y mercadillos

El Ararteko ha emitido esta recomendación después de que un ciudadano mostrara su disconformidad con la comunicación recibida del Ayuntamiento de Bilbao sobre las autorizaciones de ocupación del espacio público y selección de productores en distintas ferias que tienen lugar en el municipio a lo largo del año.

RECOMENDACIÓN

separador de noticias

Tras la intervención del Ararteko, el Ayuntamiento de Zarautz anula una sanción, impuesta erróneamente, por estacionar sin distintivo de OTA

La interesada, que reside en una localidad de Guadalajara, aseguró que su vehículo nunca ha estado en Zarautz ni ha circulado por el País Vasco. Suponía, por tanto, que el vigilante de la OTA tuvo que incurrir en un error al consignar en la denuncia la matrícula del vehículo infractor, ya que ni siquiera el color del vehículo que hizo constar en dicho documento es el de su coche.

MÁS INFORMACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus