YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
76zk. / Ekaina 2019

 
separador de noticias

Arartekoak ikastaro hau antolatu du: pertsonen eskubideak bizitzaren bukaeran

Ikastaro hori Donostian egingo da, uztailaren 4an eta 5ean, eta horren bidez jarrera baikorra sustatu nahi da gizartean eta medikuntzan, gaixotasun aurreratua eta terminala duten pertsonak artatu eta zaintzeari dagokionez

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Bilera egingo du Ombudsmanaren Iberoamerikako Federazioaren Emakumeen Defentsa-erakundeen Sareko Europako Eskualdeak

Arartekoaren ekimenez, datorren ekainaren 14an izango da. Zenbait adituk honako gai hau aztertuko dute: Europan gaur egun zer egoeratan dauden sexu- eta ugalketa-eskubideak eta indarkeria obstetrikoa, oinarrizko giza eskubideak baitira, eta osasunerako giza eskubidearen zati bat.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Lanbidek bere ebazpenetan jakinaraziko du Etxebiden nahitaez izena eman beharra dagoela horretarako baldintzak betetzen badira

Horrela, Enpleguko Euskal Zerbitzuak onartu egin du Arartekoaren gomendioa. Izan ere, Lanbidek herritar bati diru-kopuru handia eskatzen ziola eta, kexa bat bideratu zuen Arartekoak.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Arartekoak Donostiako udalari gomendatu dio hobeto ikuska dezala ea legea betetzen den Alde Zaharrean terrazak jartzeko emandako baimenei dagokienez

Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkarteak Arartekoari azaldu zionez, alde horretako ostalaritza establezimendu askok ez dute betetzen terrazen bidez eremu publikoa okupatzeko udal ordenantza, ezta baimenetan ezarritako baldintzak ere, eta Donostiako Udalak ez du ezer egiten egoera hori konpontzeko.

EBAZPENA

separador de noticias

Arartekoak Galdakaoko Udalari gomendatu dio beharrezko neurriak har ditzala skate pista baten erabilera legezkotzeko

Herritar batek Arartekora jo zuen, ez baitzegoen ados Galdakaoko Udalaren jarduerarekin; izan ere, Zuazo inguruan skate pista bat jarri zuten, pistatik beraien etxebizitzetara gutxienezko tartea utzi gabe, eta hango zaratak eragozpen handiak sortzen zizkien. Horregatik, udalari eskatu dio hosgabetzeko eta soinua isolatzeko neurri zuzentzaileak har ditzala.

INFORMAZIO GEHIAGO

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 76 / Junio 2019

 
separador de noticias

Curso organizado por el Ararteko sobre los derechos de las personas al final de la vida

El curso, que se celebrará los días 4 y 5 de julio en Donostia-San Sebastián, persigue promover una actitud positiva en la sociedad y en la medicina con respecto a la atención y cuidado de los pacientes con enfermedad avanzada y terminal.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Encuentro de la Región Europea de la Red de Defensorías de la Mujer de la Federación Iberoamericana del Ombudsman

Tendrá lugar el día 14 de junio en Vitoria-Gasteiz a iniciativa del Ararteko. Varios especialistas analizarán la situación, en Europa, de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia obstétrica, que son derechos humanos fundamentales y parte del derecho humano a la salud.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Lanbide informará en sus resoluciones de la obligación de inscribirse en Etxebide cuando se cumplan los requisitos para ello

El Servicio Vasco de Empleo acepta así la sugerencia realizada por el Ararteko que tramitó la queja de una ciudadana a la que Lanbide reclamaba una importante cantidad de dinero.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Donostia que mejore el control del cumplimiento de la ley en relación con las autorizaciones concedidas para instalar terrazas en la Parte Vieja

La asociación Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkartea planteó al Ararteko la falta de actuación del ayuntamiento donostiarra, ante el incumplimiento de la ordenanza municipal y de las condiciones de la autorización para la ocupación del espacio público con terrazas por parte de muchos de los establecimientos de hostelería de dicha zona.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

El Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Galdakao que adopte medidas para legalizar el uso de una pista de skate

Un ciudadano acudió al Ararteko para plantear su disconformidad con la actuación del Ayuntamiento de Galdakao por la instalación de una pista de skate en la zona de Zuazo, sin respetar las distancias mínimas a sus viviendas y ocasionando graves molestias por ruidos. Por ello, le pide al Ayuntaiento que adopte medidas correctoras de insonorización y aislamiento acústico.

MÁS INFORMACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus