YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
74zk. / Otsaila 2019

 
separador de noticias

Arartekoak amaitu du Osakidetzaren 2016-2017ko lan-eskaintza publikoaz (LEP) egin duen jarduera

Egin dituen hamabi gomendioen artean, bereziki nabarmendu du honako hau: eztabaida sustatu behar dela, neurri zehatzak proposatzeko, bermatu nahi baita Osakidetzaren geroko LEPak inpartzialtasun eta gardentasunaren eredu izango direla.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Gasteizko Udalari eskatu diogu berriz azter dezala herritar bati ezarri zion isuna, trafikoko araudia hausteagatik udaltzain batek hura salatu eta gero

Kexagilearen ustez, udaltzainaren jokaera gehiegizkoa eta errespeturik gabekoa izan zen. Horregatik, udalari eskatu diogu iker ditzala gertakari horiek, udaltzainak bere eginkizunetan muga gainditu zuen egiaztatzeko.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Arartekoak zenbait udali informazioa eskatu die, familia batzuei udal laguntzak ukatzen baitzaizkie, beste laguntza batzuk jasotzeko baldintzak betetzen dituztelako

Udal gizarte zerbitzuek familia horiei adierazten diete ukatu egingo zaizkiela gizarte larrialdietako laguntza edo, bestela, udal laguntzak jasotzeko egin dituzten eskaerak, baldin eta diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) edota etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) jasotzeko baldintzak betetzen badituzte, kontuan hartu gabe prestazio horiek etenda edo iraungita dauden.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Ostalaritza establezimenduetan musika-kontzertu txikiak egitea baimentzeko baldintzak arautuko ditu Bermeoko Udalak

Horrela, udalak onartu egin du Arartekoaren iradokizuna. Izan ere, pertsona batek kexa egin zuen, Bermeoko ostalaritza establezimendu batzuen sustatzaileen izenean. Haren ustez, udalak, behin eta berriz, ez zituen ezartzen aldizkako jolas jarduera batzuk zuzentzeko arauak.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Bergarako Udalari gomendatu diogu neurriak har ditzala bi ostalaritza establezimenduren jarduerak sortutako irregulartasunak zuzentzeko

Zenbait herritarrek Arartekoari salatu diotenez, kalte handia eragiten die bi lokal horietako musika ozenak, baita ere ixteko ordua behin eta berriz ez betetzeak.

INFORMAZIO GEHIAGO

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 74 / Febrero 2019

 
separador de noticias

EL Ararteko concluye la intervención de oficio realizada sobre la oferta pública de empleo (OPE) de Osakidetza 2016-2017

Entre las doce recomendaciones dictadas destaca, de manera especial, la referida a la necesidad de que se promueva un debate que permita concretar las medidas necesarias para asegurar que las futuras OPE de Osakidetza sean ejemplo de imparcialidad y transparencia.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Pedimos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que revise la sanción impuesta a una ciudadana como consecuencia de la denuncia de un agente por una infracción a la normativa de tráfico

La reclamante considera que la actuación fue abusiva e irrespetuosa por lo que hemos pedido al ayuntamiento que investigue los hechos para verificar si el agente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ararteko pide información a varios ayuntamientos sobre la denegación de prestaciones municipales a algunas familias por cumplir con los requisitos para optar a otras ayudas

Los servicios sociales municipales comunican a estas familias que su solicitud de ayudas de emergencia social o de prestaciones municipales, serán denegadas si cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de la renta de garantía de ingresos (RGI) y/o prestación complementaria de vivienda (PCV), con independencia de que éstas estén suspendidas o extinguidas.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ayuntamiento de Bermeo regulará las condiciones para permitir la realización de pequeños conciertos de música en los establecimientos de hostelería

El ayuntamiento acepta así una sugerencia del Ararteko después de que una persona, en representación de varios promotores de establecimientos de hostelería de Bermeo, presentara una queja al considerar que el ayuntamiento incumple, de forma sistemática, la aplicación de las normas que deben regir la celebración ocasional de diversas actividades recreativas.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Recomendamos al Ayuntamiento de Bergara que adopte medidas para corregir las irregularidades derivadas del funcionamiento de dos establecimientos de hostelería

Varios vecinos han denunciado ante el Ararteko, los graves perjuicios que padecen por el elevado volumen de la música de los locales, así como por el reiterado incumplimiento de sus horario de cierre.

MÁS INFORMACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA