YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
73zk. / Abendua 2018

 
separador de noticias

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren urteurrena ospatuko du Arartekoak

Horretarako, Ustelkeriaren Aurkako Estatuen Taldeko (GRECO) idazkari eragile nagusi Gianluca Esposito gonbidatu du, abenduaren 12an, “Ustelkeria eta giza-eskubideak” izenburupeko konferentzia ematera Bilbon.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Eusko Jaurlaritzari gomendatzen diogu bizikidetza-unitate bat guraso bakarrekotzat hartu behar den ala ez zehazten duen barne-irizpidea berrazter dezala

Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago lege-mailako araudirik, guraso bakarreko familiaren kontzeptua definitzen duenik, eta ezartzen duenik zer baldintza bete behar dituzten bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonek guraso bakarreko familiatzat jotzeko edo halakotzat hartzen jarrai dadin. Arartekoari ez zaio egokia iruditzen administrazioko sail edo organo bakoitzak bere irizpidea izatea guraso bakarreko familiatzat jotzeko bete behar diren baldintzei buruz.

EBAZPENA

separador de noticias

Arartekoak Donostiako Udalari eskatzen dio neurriak har ditzala Aieteko eremu bateko trafikoko arau-hausteak konpontzeko

Jabekideen komunitate batek salatu zuen ez zela trafikoko araudia betetzen, eta udalak ez zuela jardunik egiten horren harira. Egindako izapideak gorabehera, arazoak bere horretan dirau. Hortaz, udalari eskatzen diogu egoera horri amaiera eman diezaion, eta jarraipen bat egin dezan bigarren ilaran aparkatzeko eta zirkulazioa oztopatzeko debekuak kontrolatze aldera hartutako neurrien inguruan.

EBAZPENA

separador de noticias

Emakumeen kontrako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna

Egun horretan, Arartekoa gure gizarte-eredua berriz pentsatzearen alde agertu zen, oraindik ere hilketa matxistak jazotzen baitira. Horretarako, pertsona eta erakunde orok, geure haurrei balioak helarazteko orduan, gizartearen bilakaeran dugun eraginarekiko erantzukizun indibidualaren kontzientzia hartu behar dugu.

ERAKUNDE ADIERAZPENA

separador de noticias

Haurren eta Nerabeen Eskubideei buruzko Hitzarmenaren urteurrena

Egun hori ospatzeko, Arartekoak “Último tren a Treblinka” antzezlana jokatu zuen; haurren bizitza duin bihurtzeko borroka aldarrikatzen du istorio horrek. Obrak 1942. urtera garamatza, Janusz Korczak doktore eta pedagogoak zuzendutako Varsoviako umezurztegi batera. Han, 200 neska-mutil judu bizi dira, “haur-errepublika” moduko batean antolatuta, eta beren arauak dituzte.

INFORMAZIO GEHIAGO

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 73 / Diciembre 2018

 
separador de noticias

El Ararteko conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Para ello ha invitado al secretario general ejecutivo del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) Gianluca Esposito a impartir una conferencia en Bilbao, el próximo día 12 de diciembre, bajo el título “Corrupción y derechos humanos”.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Recomendamos al Gobierno Vasco que revise el criterio interno por el que determina si una unidad de convivencia merece la condición de monoparental o no

En la CAPV no existe normativa con rango legal en la que se defina el concepto de familia monoparental y se determinen las condiciones que deben reunir las personas que formen parte de la unidad familiar a efectos de obtener el reconocimiento o mantenimiento de esa consideración. El Ararteko considera inadecuado que cada departamento u órgano de la Administración mantenga un criterio particular sobre lo que ha de entenderse por familia monoparental.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

El Ararteko pide al Ayuntamiento de Donostia que adopte medidas para poder remediar la situación de incumplimiento de tráfico en una zona de Aiete

Una comunidad de propietarios denunció la situación de incumplimiento de la normativa y la falta de actuación del Ayuntamiento. A pesar de las gestiones realizadas el problema persiste, por lo que pedimos al Ayuntamiento que ponga fin a esa situación y que realice un seguimiento de las medidas adoptadas para controlar la prohibición de estacionar en doble fila y no obstaculizar la circulación.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

Declaración institucional en el Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

En ese día el Ararteko abogó por repensar el modelo de sociedad que tenemos, en el que aún persisten los crímenes machistas. Ello comporta tomar conciencia de la responsabilidad individual de todas las personas e instituciones que construimos el devenir social, en la transmisión de valores a nuestros niños y niñas.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

separador de noticias

Aniversario de la Convención sobre los Derechos de niños, niñas y adolescentes

El Ararteko celebró esta efeméride con la representación de la obra teatral “Último tren a Treblinka”, una historia que reivindica la lucha por dignificar la vida de los niños y niñas. La obra nos traslada a 1942, a un orfanato de Varsovia donde viven 200 niños y niñas judíos organizados en una especie de “república infantil”, con sus propias normas, regida por el doctor y pedagogo Janusz Korczak.

MÁS INFORMACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA